JBHome Isolatiebedrijf Groningen – De vloerisolatiespecialist

logo jbhome

Subsidies

Isolatiebedrijf Groningen

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn en of er subsidie beschikbaar is?
We helpen u vrijblijvend verder. Stuur ons een bericht of vraag een offerte aan.

Nationaal Warmtefonds

Het Nationaal Warmtefonds is een fonds dat is opgericht om de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland te versnellen. Het fonds verstrekt leningen aan particuliere woningeigenaren, verenigingen van eigenaren (VvE’s) en woningcorporaties om energiebesparende maatregelen te financieren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het isoleren van daken, gevels en vloeren, het plaatsen van HR++ glas en het installeren van warmtepompen en zonnepanelen.

Het Nationaal Warmtefonds is een initiatief van de overheid en wordt gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het fonds heeft als doel om de verduurzaming te versnellen en te zorgen dat alle woningen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn.

U kunt hier dus onder zeer gunstige en vaak renteloze omstandigheden een verduurzamingslening afsluiten. 

Kijk voor meer informatie op: https://www.warmtefonds.nl

ISDE-subsidie

De ISDE-subsidie staat voor Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing en is een subsidieregeling van de Nederlandse overheid om de aanschaf van duurzame warmte-installaties te stimuleren. De subsidie is bedoeld voor particulieren, zakelijke gebruikers en non-profit instellingen die investeren in onder andere zonneboilers, warmtepompen en isolatie.

De ISDE-subsidie is opgericht om de transitie naar duurzame energie te versnellen. De subsidie kan een interessante financiële ondersteuning zijn voor mensen die willen investeren in isolatie, omdat de subsidie een deel van de investeringskosten dekt. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort isolatie en hoeveel maatregelen er getroffen. Zo krijgt u 15% subsidie bij een enkele maatregel, zoals alleen vloerisolatie, en 30% subsidie op een dubbele maatregel, zoals vloerisolatie + dakisolatie.

Het aanvragen van de ISDE-subsidie kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Op hun website staat alle informatie over de voorwaarden, de hoogte van de subsidie en de aanvraagprocedure.